MÜŞTERİ AÇIK RIZASI

Müşteri; NGN resmi internet sitesinden hizmet almak için veri tabanı sistemine eklediği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerin (isim,adres,telefon,e-posta,IP adresi) NGN tarafından NGN Hizmet Sözleşmesi ve EK-1 KVKK Taahhütnamesi’ndeki açıklamalar kapsamında güvenlik, bilgilendirme, kampanyalar ve banka aracılığı ile ücret tahsilatının sağlanması gibi amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmesine rıza gösterdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca, Müşteri işbu kişisel verilerin yasal mevuzat kapsamında amacına uygun ve sınırlı olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabileceğine rıza gösterdiğini kabul ve taahhüt etmektedir.