NGN HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 Taraflar, işbu Sözleşme (“Sözleşme”) hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(“Hizmetler” olarak anılacaktır.) sağlayan Büyükdere Cad., No:127, Astoria Kuleleri A Kule, Kat:1, 34394, Şişli, İstanbul adresinde bulunan NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“NGN” olarak anılacaktır.) ile Yeni Müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (“Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında NGN’e ait olan “https://www.ngnmail.com.tr” resmi internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (“Site” olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetlerin aşağıda belirtilen madde ve koşullar altında imza altına alınmış olduğunu kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme’de NGN ve Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. KONU

2.1: İşbu sözleşme, müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya yetkili olduğuişlemleri ve siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında NGN’ye ödeyeceği ücretleri düzenlemektedir. Hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki kısımlarda detaylı olarak açıklanacaktır.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde kullanılacağından ötürü müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Aksi taktirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

2.3: Aşağıdaki belirtilen ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır;

EK-1 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Taahhütnamesi

EK-2 Müşteri Açık Rızası

3. HİZMET ve SORUMLULUKLAR

3.1: NGN, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile NGN ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmektedir.

3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler NGN tarafından Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri, işbu sözleşme ile NGN tarafından bildirilecek ücretleri alacağı hizmet kapsamında ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra NGN, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet alımı başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup, bu kapsamda doğabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan müşteri tek taraflı olarak sorumlu olacaktır. Müşteri, işbu madde kapsamında doğacak zararlardan dolayı NGN’e herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk yükleyemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde NGN’in uyarılarına uyacağını taahhüt eder. Müşteri, NGN tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5: Müşteri, almış olduğu email hizmetini ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere kullandıramaz veya satamaz. NGN, Müşteri’nin işbu maddeye aykırı davrandığı tespit etmesi üzerine Sözleşme’yi tek taraflı olarak tazminatsız ve cezai şartsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, NGN Sözleşme kapsamındaki cezai şartları Müşteri’den talep etme hakkına da sahip olacaktır.

3.6: Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, bu kapsamda oluşabilecek sorun ve problemlerde üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek ve NGN’den talep edilebilecek zararlar da dahil olmak üzere NGN’in uğrayacağı zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri aldığı hizmetler kapsamında, hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8: Müşteri, almış olduğu e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olacağını, söz konusu veri bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münferiden kendisi tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında doğabilecek zararlardan dolayı NGN’e hukuki veya cezai herhangi bir kusur yükleyemez. NGN hukuka aykırılık oluşturan fiilleri ve eylemleri tespit ettiği taktirde doğrudan müşterinin onayını almaksızın ve haber vermeksizin sistemden silme hakkına sahiptir.

3.9: NGN, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden ve Müşteri kaynaklı doğabilecek maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. NGN müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutucaktır. Buna rağmen, NGN hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan NGN sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

3.10: Müşteri kendi domain name (Alan Adı) tescil işlemlerini kendisi yürütecektir. Müşteri daha önce satın aldığı ve/veya süresini uzatmış olduğu domain name(Alan Adı)’in kendisine ait olduğunu NGN belgeleri ile iletmek zorundadır. Müşteri gerekli belgelerle domain name(Alan Adı) kendisine ait olduğunu kanıtlayamaz ise NGN den email hizmeti alamayacaktır. Bu kapsamda, Müşteri yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde NGN’den herhangi bir hak talep edemeyecektir.

3.11: NGN, aylık ödemeli siparişlerin tamamında müşteri tarafından belirtilecek kredi kartı bilgilerini, kullanmakta olduğu sanal pos sistemi üzerine kayderek ödemelerin aylık olarak tahsilatını sağlayacaktır. NGN, aylık ödemelerin gecikmesi durumunda hizmetin durdurulması hakkını saklı tutmaktadır.

3.12: NGN, müşteriye ait yedeklerin düzenli tutulması için gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecektir, fakat bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı müşterinin uğrayacağı veri kayıplarından dolayı sorumlu tutulamaz. Müşteri, kendi verilerini düzenli olarak kaydetmekle yükümlüdür. Müşteri, işbu madde kapsamında NGN’den herhangi bir hak veya alacak talep edemeyecektir.

3.13: Müşteri süresi dolmuş domain name (Alan Adı) hizmetininden kendisi sorumludur. NGN, süre bitiminden sonraki durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. NGN’in süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.14: NGN, Toplu mail gönderimi ya da İsteksiz mail iletimi (spam e-mail) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu hizmetler üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin tespitinde, sırasıyla 12, 24, 48 ve 72 saat süre ile mail gönderim protokolü (SMTP) erişimini bloklar. Gönderimin bir kez daha tekrarlanması durumunda, SMTP erişimi; hizmet için bir daha açılmamak üzere engeller.

3.15: Taraflar, NGN’in işbu Sözleşme kapsamında kendisine yükletilen zarar, cezai şart veya tazminat bedelleri ve yasal giderlerden sorumluluğunun, Sözleşme konusu hizmetin bir yıllık bedeli ile sınırlı olduğu konusunda mutabıktır.

3.16: Müşteri, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir

4. GİZLİLİK

4.1: Müşteriler, NGN resmi internet sitesinde (www.ngnmail.com.tr) online müşteriler için oluşturulmuş olan veri tabanına kayıt formunda, internet veri tabanından hizmet alabilmek için iletişim bilgilerini ve kişisel verilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi vb..) kendi rızaları ile veri tabanına yüklemektedirler. NGN, bu formda aldığı kullanıcı iletişim bilgilerini, kullanıcıların işlemleri için alan adı bilgilerinde, acil durumlarda, yeni fırsatlar hakkında bilgilendirmede ve faturaların teslimatlarında kullanılacaktır.

4.2: Kullanıcılar dilediği zaman sistemdeki kayıtlarının ve bilgilerinin silinmesini talep edebilirler. NGN, kullanıcıların kayıtların silinmesi ile ilgili olan taleplerini geciktirmeden yerine getirecektir.

4.3: Müşterilerden alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin banka aracılığı ile tahsil edilmesinde kullanılacaktır. Müşterilere ait özel bilgiler, müşterilerin sisteme girişlerinde ve güvenlik amacıyla kullanıcı kimliklerinin doğrulanmasında kullanılacaktır.

4.4: Müşteri istatiksel bilgileri ve profil bilgileri ayrıca NGN internet sitesinin içinde güvenlik amacıyla kayıt altında tutulacaktır. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması ve yeni kampanyalar hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi gibi durumlarda kullanılacaktır. Bu kapsamda, Müşterilerin kişisel verileri müşterilerin rızaları alınmadan hiçbir koşul altında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

4.4: Güvenlik ile ilgili vakalarda araştırma yapabilmek ve kullanıcıların site yönetimini daha etkin yapabilmelerini sağlamak adına müşterilerin gerçek IP adreslerini kayıt altına alınacaktır.

4.5: Müşteri, işbu Sözleşme ile beraber Sözleşme’nin eki olan Ek-1’i ( Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Taahütnamesi) ve Ek-2’yi ( Müşteri Açık Rızası) imzalamakla yükümlüdür. Ayrıca, Müşteri gizlilik politikası ve KVKK kapsamında bilgi edinmek için www.ngn.com.tr adresindeki KVKK Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkındaki bilgilendirmeyi ve politikayı inceleyebilirler.

5. GÜVENLİK

5.1: Sitedeki bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için NGN tarafından uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;

* SSL Güvenlik Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilgileri anlaşmalı bankaya doğrudan iletilir.

* Kredi kartı numaraları kesinlikle kaydedilmez. İşlem yapıldığı anda kullanılan kart bilgileri NGN tarafından görüntülenemeyecektir. Sadece kullanıcı ve banka arasında olan bu işlem NGN resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. İşlem sırasında kullanılan kredi kartı bilgileri kullanıcı ve banka arasında bir sır olarak kalacaktır.

* NGN resmi internet sitesi dünya standardı olan Windows 2019 ve Debian Linux Server teknolojileri ile çalışmaktadır. Güncel olan en son koruma yöntemleri yüklenmiş ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına devamlı olarak teknik ve yazımsal takip sağlanmaktadır.

5.2: Müşteri, internet sitesinde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediği zaman değiştirme veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Müşteri, bu işlemleri gerçekleştirmek için ve bilgi almak için info@ngn.com.tr kullanılacaktır.

5.3: NGN resmi internet sitesi içerisinde başka sitelerle bağlantılar bulunmaktadır. NGN, www.ngnmail.com.tr adlı web sitesinden diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir. Bu kapsamda, Müşteri diğer internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içerikleri ile ilgili olarak gerekli özeni ve dikkati kendisi gösterecek ve NGN’e herhangi bir sorumluluk yükleyemeyecektir.

6. SÜRE

6.1: İş bu sözleşme, sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından NGN’e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri kapsamında başlar.

6.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

6.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 30 gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( Ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

7. ÜCRET

7.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye iletilerektahsilat gerçekleştirilir.

7.2: NGN, önceden bilgilendirme yaparak fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Müşterinin işbu değişiklikler konusunda rıza göstermesi halinde değişiklikler doğrudan uygulanacaktır..

7.3:Ücret fatura tarihindeki Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. İşbu Sözleşmedeki ücretler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Tebliğ No: 2018-32/52)’in 11’nci ve 19’ncu maddeleri uyarınca TL dönüşüm istisnası kapsamına girmektedir.

7.4: Müşteri, ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen NGN banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.

7.5: Ödemenin gecikmesi durumunda NGN kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. Müşteri, NGN’in keseceği kur farkı faturasını ödeneceğini şimdiden kabul etmektedir. Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü geciktirmesi durumunda NGN’in kanunlardan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

7.6: NGN, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

7.7: Aylık ödemeli siparişlerde, ödeme kredi kartı ile yapılması durumunda müşteri kredi kartı bilgileri otomatik ödeme kapsamına alınır. Müşteri bu işlemleri www.ngnmail.com.tr adresindeki "Ödemeler ve Otomatik Ödemeler" sayfasından ulaşarak değiştirme, iptal etme işlemlerini yapma hakkına sahiptir.

7.8: Hizmetin iptali ve geri iade koşulları; Websitemiz üzerinden sipariş vermiş oldugunuz Hosted Exchange (Email) siparişi tamamlanıp ilgili ürünü veya hizmetin teslim işlemi gerçekleştiği süre itibari ile geri iade ve hizmet iptali yapılmamaktadır.

8. ASKIYA ALMA

8.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı NGN, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

8.2: Bu durumun devamı süresince müşteri adına e-mail, erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

9. FESİH

9.1: Müşteri işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının NGN tarafından tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, NGN hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi cezai şartsız tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

9.2: 9.1 madde kapsamında gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan sözleşme bedelinin 2 katı tutarında (Sözleşme aylık ödeme şeklinde yapıldıysa, sözleşme süresi boyunca tüm ayların toplamının iki katı tutarındaki cezai şart) cezai şartı NGN’e ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, sözleşme süresi sona ermeden 30 gün önce yazılı olarak bildirmekşartı ile işbu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına ve hizmet alımını durdurma hakkına sahiptir. Müşteri, sözleşme süresi sona ermeden 30 gün önce yazılı olarak fesih ihtarında bulunmadığı taktirde, Sözleşme NGN’in güncel ücretler kapsamında belirleyeceği yeni şartlar altında Sözleşme hükümlerince ve Sözleşmede belirtilen süre kapsamında uzatılabilecektir.

9.4: Müşteri, Sözleşme’nin sona erme süresinden önce Sözleşme’yi fesih etmesi halinde, sözleşme süresi sonuna kadar ödemekle yükümlü olduğu ücretleri cezai şart olarak defaten ve toplu olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10. İLETİŞİM ve TEBLİGAT ADRESLERİ

10.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen adreslerini yasal ikametgah adresleri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat taraflara doğrudan ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. Adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

10.3: NGN sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine (KEP veya e-mail) mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

11.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda NGN kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

11.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için NGN'in dava yada icra takibi açması halinde aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

11.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde NGN'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12. MÜCBİR SEBEP

12.1. Savaş, ayaklanma, salgın hastalık, yangın, deprem, sel gibi felaketler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan, Taraflar’ın objektif olarak öngöremeyeceği veya öngörebilecek dahi olsa objektif olarak engelleyemeyeceği haller Mücbir Sebeptir.

12.2. Taraflardan herhangi biri kendi adına gecikme veya ifa edememeye yol açan veya yol açması muhtemel bir Mücbir Sebep halinin farkına varırsa, bunu derhal diğer tarafa bildirecek ve diğer Tarafı söz konusu ifa edememe veya gecikmenin tahmini süresi hakkında bilgilendirecektir. Böyle bir durumda mücbir sebep ortadan kalkmadığı sürece taraflar birbirlerinden sözleşmenin ifasını beklemeyeceklerdir.

12.3. Bir Mücbir Sebep halinin doksan (90) günden daha uzun sürmesi durumunda, Taraflardan herhangi biri bu Sözleşmeyi feshetmek için diğerine yazılı bildirimde bulunabilir.

13. VERGİ ve RESMİ HARÇLAR

İşbu Sözleşme’nin Ekleri ile MÜŞTERİ’ye sunulacak hizmetlerden kaynaklanan her türlü vergi (damga vergisi dahil), resim, harç MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme ve ekleri dolayısıyla oluşacak her türlü vergi ve masraf müşterinin ödeyeceği ücrete yansıtılacaktır.

14. YETKİLİ MAHKEME

14.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 14 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında NGN’ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).

14.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.